Výroba tepla a chladu pre rezidenčné a kancelárske priestory

Developerským spoločnostiam umožňujeme presunúť časť investície súvisiacu s budovaním zdroja tepla a chladu na nás. Vďaka technológiám využívajúcim obnoviteľné zdroje pomáhame klientom splniť náročné kritériá na dosiahnutie energetickej triedy A1. Následne dodávame teplo a chlad do objektu za ceny, ktoré sú nižšie, ako je súčasná ponuka.

NAŠA PONUKA

 • Návrh vhodného technologického riešenia
 • Príprava projektovej dokumentácie
 • Realizácia strojovne, resp. studní a rozvodov (v prípade tepelného čerpadla voda/voda)
 • Financovanie investície
 • Dodávka tepla/chladu
 • Kompletný servis

 VÝHODY

 • 100% financovanie investície
 • Použitie obnoviteľných zdrojov umožňujúce dosiahnutie triedy A1 (tepelné čerpadlo alebo fotovoltika)
 • Výroba tepla a chladu jednou technológiou Následný kompletný servis a prevádzka Partnerstvo s overenou spoločnosťou

 

Úspešne sme realizovali

Nový developerský projekt s 34 bytmi a 14 domami v Bratislave bez pripojenia na centrálny zdroj tepla.

ZADANIE

 • Vybudovať zdroj tepla
 • Využiť obnoviteľné zdroje v maximálnej možnej miere
 • Byť ekonomicky najvýhodnejší

RIEŠENIE

 • Inštalácia 3 tepelných čerpadiel systému voda-voda s výkonom 104 kW
 • Inštalácia rezervného tepelného čerpadla s výkonom 24 kW

PRÍNOSY

 • Efektívnosť prevádzky na úrovni 4 COP
 • Využívanie free coolingu na chladenie

KONTAKTUJTE NÁS