Technologické chladenie

Vysokoefektívnymi technológiami pomáhame priemyselným spoločnostiam s budovaním zdroja chladu, prípadne s rekonštrukciou chladiacich zariadení.


Vo výrobnom závode Kinex Bearings v Kysuckom Novom Meste sme realizovali projekt energetickej efektívnosti, ktorého hlavnou motiváciou bolo zníženie prevádzkových nákladov na chladenie v procese kalenia. Projekt umožnil spoločnosti odpojiť sa od dodávateľa chladu a vyrábať si chlad svojpomocne. Zároveň priniesol veľkú finančnú úsporu, keďže šetrí až 92% pôvodných nákladov (44 389 eur ročne). Sekundárnym javom, ktorý spoločnosť Kinex zaznamenala, je výrazné zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti. Tento projekt získal v súťaži EFEKTIA 2017 špeciálnu cenu za najinovatívnejší projekt.


 NAŠA PONUKA

 • Analýza súčasného stavu
 • Návrh vhodného technologického riešenia
 • Príprava projektovej dokumentácie
 • Realizácia strojovne (dodávka projektu na kľúč)
 • Financovanie investície
 • Kompletný servis

VÝHODY

 • 100 % financovanie investície
 • Použitie najvhodnejších dostupných technológií (pomer cena, kvalita, efektívnosť)
 • Následný kompletný servis a prevádzka
 • Partnerstvo s overenou spoločnosťou

Úspešne sme realizovali:

Rekonštrukcia chladenia
Výmena chladenia kaliacich liniek v strojárskej firme v Kysuckom Novom MestePriemyselné chladiče kvapaliny s technológiou turbokompresorov

BEZOLEJOVÉ TURBOKOMPRESORY

 • Priame využitie odpadného tepla kondenzátora na ohrev vody
 • Oproti súčasným technológiám chladenia ľadovej vody úspora energie 20 až 40 %

IMPLEMENTÁCIA AKUMULÁCIE CHLADU DO ĽADOBANKY (ZMENA SKUPENSTVA)

 • Zníženie rezervovanej kapacity
 • Redukcia objemu chladiva v systéme chladenia
 • Zníženie hlučnosti systému
 • Zníženie potrebného chladiaceho výkonu chladiča o 30 až 70 %

NASADENIE PRIEMYSELNÝCH TEPELNÝCH ČERPADIEL
PRE VYUŽITIE ODPADNÉHO TEPLA Z CHLADIČOV KVAPALINY

 • Možnosť úplného vylúčenia iného zdroja tepla (plynový kotol, OST)
 • Zníženie spotreby elektrickej energie a vody pre chladiace veže chladičov
 • Výstupná teplota vykurovacej vody až 85 °C
 • Využitie odpadného tepla z procesu chladenia
 • Využitie nízkopotenciálneho odpadného tepla pre vykurovanie a výrobu TV

Tieto riešenia sú štandardne dodávané aj v kontajnerovom variante

VÝHODY KONTAJNEROVÉHO VARIANTU

 • Výrazné zníženie priestorových nárokov pre technológiu
 • Rýchla a jednoduchá montáž (kompletná montáž do 2 týždňov)
 • Jednoduchá a rýchla výmena/rekonštrukcia jestvujúceho zdroja chladu
 • Možnosť paralelnej prevádzky spolu s už existujúcim systémom

KONTAKTUJTE NÁS