Ako prekonať bariéry pri implementácii projektov energetickej efektívnosti

03/06/2019
Ako prekonať bariéry pri implementácii projektov energetickej efektívnosti
The Energy Services BLOG: https://energyservices.blog/

 

 

 Tento článok je publikovaný v anglickej verzii na BLOGu

https://energyservices.blog/are-companies-afraid-of-energy-efficiency-heres-how-to-fix-it/ 

ktorý píše

Andrea Pancotti
manažér pre predaj a energetické služby
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

 

Máte z energetickej efektívnosti bolenie hlavy? 

 

Bariéry v implementácii projektov energetickej efektívnosti je veľmi náročné prekonať.

Viete, že musíte inovovať technológiu teraz, je tu nekonečné množstvo  dôvodov.
Ten kompresor vám dobre slúžil už celé roky, ale  už je na hranici svojej technickej životnosti.
Nové zariadenia budú dodané čoskoro, potrebujú však lepšie chladenie.

Samozrejme, sú to vysoké náklady.
Ale je isté, že energetické úspory zabezpečia rýchlu návratnosť týchto investícií.

Moment, čo ak niečo nepôjde podľa plánu počas procesu implementácie.
Urobili ste všetko pre to, aby ste našli najlepšie technologické riešenie?
Podpíše Vám tento projekt Váš finančný riaditeľ, alebo celá Vaša snaha bude nakoniec len stratou času?

Ak ste energetik, prevádzkový riaditeľ alebo ktokoľvek koho úspešnosť práce závisí od zníženia prevádzkových nákladov, táto neistota je súčasťou Vašej práce.

Máte dve možnosti, buď sa spoľahnete sami na seba a pokúsite sa všetky problémy vyriešiť sám, alebo sa obrátite na spoločnosť poskytujúcu energetické služby (ESCO - Energy Services Company).

Predmetom činnosti týchto spoločností je zbaviť Vás tejto neistoty a na 100% dodržať sľúbenú efektívnosť.

Ako? To si vysvetlíme  ďalej ...

 

Pokiaľ to funguje, nemal by som do toho zasahovať.

Koľkokrát strach zo zasahovania do výrobnej technológie spôsobil, že ste sa výrazne omeškali v modernizácii projektu?

Takáto situácia je veľmi bežná a pochybnosti sú pochopiteľné.
Častokrát nepredvídané problémy v projekte znamenajú omeškanie výroby.
A omeškanie výroby znamená finančné straty.

Vždy by ste sa mali snažiť vyberať spoločnosť, ktorá má osvedčené skúsenosti s modernizačnými projektami,  ktorá má za sebou množstvo úspechov  a overiteľný zoznam referencií.

Potrebujete partnera, ktorý chápe, že čas sú peniaze a že prevádzková bezpečnosť je hlavnou prioritou. Spoločnosť, ktorá to už dokázala a dokáže to znovu.

 

Nie je jednoduché rozhodnúť sa ktoré riešenie je správne

                       Nie je jednoduché rozhodnúť sa ktoré riešenie je správne

 

Je toto naozaj najlepšie technické riešenie?

Priznajte si to, nemáte žiadnu šancu poznať všetky najnovšie technológie.

Nemáte čas zúčastniť sa  každej konferencie v krajine.
Nemôžte čítať všetky odborné časopisy, aby ste našli najvhodnejšie a najinovatívnejšie riešenia Vašich problémov.
A predovšetkým, riskovali by ste zaviesť niečo nové, nevyskúšané vo vašej spoločnosti?

To čo poznáte, je aktuálny stav vašich zariadení.
Konečný výsledok, ktorý chcete dosiahnuť  je kryštálovo jasný.
Toto sú kľúčové informácie, ktoré sú základom úspešného projektu energetickej efektívnosti.

Potrebujete partnera, ktorý investuje čas a zdroje do hľadania nových technologických riešení a ešte viac času investuje do overenia výsledkov.
Takýto partner má overiteľné referencie, realizované pilotné projekty a nevystaví Vás nezvládnuteľnému riziku. Vaše zlyhanie by bolo tiež aj jeho zlyhanie.

Opäť je to tá istá značka ako naposledy

Aké prekvapenie,  váš stály dodávateľ prišiel s návrhom na modernizáciu, a hádajte čo, navrhuje opäť rovnakú značku zariadení!

Tvrdí, že nikto nepozná vaše procesy lepšie ako on, pretože s vami spolupracuje už celé roky.
Samozrejme nikto neponúkne lepší upgrade jednoducho preto, že to čo používate teraz funguje a stačí zaobstarať len novšiu verziu.

Ste si istý, že Váš dodávateľ vyhodnotil všetky možné alternatívy a prišiel s najefektívnejšou garanciou a najrýchlejšou návratnosťou investícií?

Potrebujete partnera, ktorý zanalyzuje Vašu súčasnú situáciu, porovná ju s požadovaným výstupom a vyberie najlepšie riešenie.
Takáto spoločnosť by nemala byť závislá na konkrétnom dodávateľovi technológie.
Keď vyberie konečnú technológiu, je to preto, že je spoľahlivejšia, efektívnejšia a garantuje najrýchlejšiu návratnosť investícií.

Osamelosť energetického manažéra

                       Osamelosť energetického manažéra

 

Prečo som na to neprišiel sám ?!

Obávate sa, že Váš šéf si bude o Vás myslieť, že nie ste užitočný.
Bude sa Vás pýtať, prečo ste neprišli s týmto riešením Vy. Ste predsa odborníkom v tomto obore.

Pamätáte sa ešte, že keď Vám  toto riešenie predstavili po prvýkrát, vyzeralo až príliš dobre, aby to bola pravda.
Na sekundu ste si dokonca pomysleli, že by bolo možno lepšie nepokračovať,  len aby ste nemali problém so svojím šéfom.

Hľadanie nových technických riešení je obrovská zodpovednosť a výzva.
Ak ste takéto riešenie našli, zaslúžite si odmenu.
Kľudne povedzte svojmu šéfovi ako ste prišli k tomuto výsledku. Nik Vás nebude karhať ak prinesiete hodnotu Vašej spoločnosti. Nedovoľte, aby psychologické prekážky brzdili potenciál energetickej účinnosti.

Váš technologický partner chápe, že úspešný projekt je založený na dôvere a na plne transparentnej komunikácii.
Všetky informácie musia byť zdieľané.
Možné problémy je nutné prediskutovať transparentným spôsobom, je potrebné dohodnúť riešenia a následne ich realizovať.
Pokiaľ naberiete odvahu zaviesť nové technologické riešenie, Váš partner je tu, aby vás plne podporil.

 

Túto investíciu nikto neschváli

Ste si istý, že navrhované riešenie je perfektné.
Prevádzková bezpečnosť by sa zlepšila.
Financie potrebné na investíciu by sa vrátili z dosiahnutých úspor.
Pripravili ste investičnú správu.
Všetko ste odoslali na schválenie.
Potom Vám zavolal  finančný riaditeľ: „Prepáčte, ale táto investícia  je  neplánovaná, potrebujeme peniaze na nové zariadenia …“

Ak budete čakať ďalší rok v podstate vyhadzujete peniaze. Vzdávate sa  totiž na celý rok úspor, ktorými ste mohli splácať investíciu. Kľúčové je prekonať procesné prekážky, ktoré sú najčastejšou príčinou oneskorení pri realizácii projektov energetických úspor.

Váš technologický partner pevne verí v tento spoločný projekt ktorý ste spoločne navrhli a pripravili ste všetky potrebné dokumenty a povolenia.
Ste hodnotný klient a on bude celú investíciu financovať tak, že mesačné splátky budú nižšie ako mesačné úspory.
Toto je najdôležitejší aspekt celého projektu, pretože realizácia nemá vplyv na Vaše cash flow.

 

Dilema úspor

                           Dilema úspor

Prekážka energetickej účinnosti - dôvera

Koľko sľubov od predchádzajúcich dodávateľov bolo nakoniec nedodržaných. Stále si pamätáte ten projekt ktorý nenaplnil očakávania a boli ste to Vy, kto sa musel  postaviť pred vedenie spoločnosti.
A teraz s týmto novým riešením prišli ľudia, s ktorými nemáte realizačnú skúsenosť  a tvrdia Vám, že  úspory budú dosiahnuté na 100%.

Ste si istý, že to nebude ďalšie zlyhanie?
Nemali by ste radšej neriskovať?
Ale čo keď sú tie úspory skutočné, vzdali by ste sa takejto šance na zefektívnenie celej výroby?

Váš dodávateľ energetických služieb natoľko verí tomuto technickému riešeniu, že nemá problém podpísať s Vami EPC Contract (Energy Performance Contract) - Zmluvu o garantovanej energetickej službe.
Táto zmluva garantuje, že v prípade nedodržania úspor je Vám povinný platiť kompenzáciu.
V rámci takejto zmluvy  sú úspory zmluvne garantované pokutou.

 

Potrebujete Spoločnosť poskytujúcu energetické služby

Nedovoľte, aby všetky tieto pochybnosti ovplyvnili Vaše rozhodnutie.
S najväčšou pravdepodobnosťou sedíte na skrytých financiách, ktoré treba jednoducho oslobodiť.
Starý systém vnútorného osvetlenia, nespoľahlivý chladič alebo preťažený kompresor sú v podstate budúcimi pozitívnymi peňažnými tokmi.

Našli ste sa  aspoň v jednej z vyššie opísaných situácií?
Vedeli by ste si spomenúť na nejaký projekt, ktorý  ste odložili, pretože Vás premohli takéto pochybnosti?
Spomínate si na projekt, ktorý nebol schválený, pretože neboli k dispozícii financie?

Spoločnosť poskytujúca energetické služby je Vaším ideálnym partnerom na uvoľnenie potenciálu energetických úspor vo Vašej spoločnosti.
Tento partner Vám pomôže zbaviť sa všetkej neistoty, ktorá podkopáva správne rozhodnutia, ktoré treba prijať. Musíte len nájsť toho správneho.

A na záver, bol by som naozaj rád, ak by ste pridali svoj  komentár a obohatili nás svojimi názormi na danú tému.
Som si istý, že som nechal priestor pre množstvo ďalších postrehov. Samozrejme, ak považujete tento príspevok za užitočný, zdieľajte ho prosím so svojimi priateľmi a kolegami.

 

Tento článok je publikovaný v anglickej verzii na BLOGu, ktorý píše 

Andrea Pancotti
manažér pre predaj a energetické služby       
Mobil: +421 910 809 049 
Email: andrea.pancotti@seas.sk

 

Link na pôvodný článok: 
https://energyservices.blog/are-companies-afraid-of-energy-efficiency-heres-how-to-fix-it/