Riadenie a meranie spotreby energií

Dočasné obmedzenie spotreby neprioritných zariadení je využiteľné tam, kde hrozí alebo už bola udelená pokuta za prekročenie rezervovanej kapacity.

AKO TO FUNGUJE

Táto služba zahŕňa inštaláciu vedľajších meracích a ovládacích prvkov, zber údajov a ich následné spracovanie. Sledovaním odberu elektrickej energie v jednotlivých bodoch alebo rozvádzačoch získame presný prehľad toku elektrickej energie, ktorá je spotrebovaná na danom odbernom mieste. Tieto informácie užívateľovi poskytujú cennú informáciu o spotrebe zariadenia/í a slúžia na vyhodnotenie celkovej spotreby.

Vyhodnocovanie aktuálnej spotreby slúži ako podklad pre softvérové stráženie nastavenej rezervovanej kapacity. V prípade,
že sústava obsahuje zariadenia, ktorých funkcia môže byť na krátky čas obmedzená alebo majú dostatočnú zotrvačnosť, tzv. neprioritný odber (napr. tavné pece či vzduchotechnika), systém môže tieto zariadenia na krátky čas vypnúť.

VÝHODY

  • Presný prehľad celkovej spotreby elektriny
  • Identifikácia nedostatkov siete aj jednotlivých bodov odberu
  • Posúdenie údajov z energetického auditu, výpočet reálnej úspory realizovaného opatrenia na zníženie energetickej náročnosti
  • Prevencia pokút za rezervovanú kapacitu
  • Prevencia požiarov

Návratnosť v praxi

Samotná návratnosť sa posudzuje individuálne, no môže byť zaregistrovaná už v priebehu pár hodín, keď systém pomocou riadenia neprioritných odberov ušetrí vysokú pokutu, ktorá je rádovo vyššia ako samotná investícia.

 

KONTAKTUJTE NÁS