Osvetlenie interiérov LED technológiou

LED je najefektívnejší svetelný zdroj s vysokou životnosťou. Na trhu je už dlhší čas, a preto je jeho obstarávacia cena pomerne prijateľná a návratnosť je ekonomicky atraktívna.

VÝHODY

  • kvalita samotného osvetlenia a svetelná pohoda ľudí na pracovisku
  • zvýšená bezpečnosť na pracovisku a protipožiarna bezpečnosť
  • spĺňanie požiadavky normy STN EN 12464-1 bez hrozby hygienických pokút
  • zníženie spotreby elektriny, prípadne aj rezervovanej kapacity
  • úspora na servise a údržbe

Návrh LED osvetlenia zohľadňuje požiadavky zákazníka, svetelno-technickú normu
a charakter priestoru, ktorý má potenciál dodatočných úspor na základe riadenia a stmievania (napr. pomocou senzorov jasu alebo prezenčných senzorov).
Dôraz sa kladie aj na výber vhodného LED vyhotovenia, ktoré je často kľúčové pre tvorbu ideálnej návratnosti projektu.

Úspešne sme realizovali | Osvetlenie výrobnej haly s rozlohou 50 000 m2

Inštalácia LED osvetlenia s kompletnou infraštruktúrou, riadením, zónovaním a automatickým stmievaním podľa množstva denného svetla vo výrobnej hale strojárskej firmy v Trnave. Ide o riešenie, ktoré predstavovalo na prvý pohľad najdrahšiu cenu riešenia. V praxi sa však ukázalo, že bolo najvýhodnejšie. Priestor totiž za slnečného dňa spĺňal normou požadovanú hladinu priemernej intenzity osvetlenia, vďaka čomu systém automatického riadenia vytvoril veľké dodatočné úspory. Projekt bol realizovaný formou EPC, čiže klient investoval do modernizácie 0 EUR. Projekt sa spláca z úspor, ktoré LED technológia vygeneruje počas obdobia trvania kontraktu. Výška úspory je zmluvne garantovaná.

Video: Rekonštrukcia osvetlenia v ŽOS Trnava

RKS Trenčín

Dodávka a montáž celohliníkového lištového systému s integrovanou medenou kabelážou a LED svietidlami s DALI riadením. Súčasťou systému sú aj jasové, pohybové a prítomnostné senzory pre automatické stmievanie osvetlenia. Súčasťou bol aj nový svetelný rozvádzač s meraním spotreby elektrickej energie. Cieľom tohto projektu bolo zvýšenie úrovne bezpečnosti pracoviska, odstránenie náročnosti údržby a servisu pôvodnej sústavy a zaplatenie investície z dosiahnutých úspor.

KONTAKTUJTE NÁS