O nás

ISO certifikáty SE Predaj
ISO certifikáty SE Predaj

Spoločnosť Slovenské elektrárne - energetické služby je na trhu už od roku 2009 (predchádzajúci názov spoločnosti - SE Predaj) a s dôrazom na vysokú kvalitu služieb, inovácie a otvorený prístup si získala tisíce spokojných zákazníkov v súkromnom a verejnom sektore.

Začínali sme ako dodávateľ elektriny, postupne sa súčasťou našich obchodných aktivít stala aj dodávka plynu a tepla. Dnes môžeme povedať, že sme jedinou spoločnosťou, ktorá dokáže pokryť všetky energetické potreby svojich zákazníkov, od výroby a dodávky elektriny, plynu a tepla, cez komplexné riešenia energetickej efektívnosti, až po energetický manažment a poradenstvo.

Vďaka energetickým službám s garantovanou úsporou (EPC) dokážeme prefinancovať aj komplexné projekty do zvyšovania energetickej efektívnosti. Dodávame energetické riešenia pre Národný futbalový štadión, viaceré developerské projekty a priemyselné podniky, a pomáhame tak našim zákazníkom šetriť energiu, čas aj peniaze.

Zárukou stability, odbornosti a finančnej sily je naša materská spoločnosť Slovenské elektrárne. V odberateľskom portfóliu dominuje hutnícky a strojársky priemysel, ďalej nasleduje automobilový priemysel, chemický priemysel, ťažobný priemysel a administratívny sektor. Medzi klientov spoločnosti patrí aj veľa malých a stredných podnikov, ako aj tisícky domácností. 

POZRITE SI: NAŠE PROJEKTY

Spoločnosť Slovenské elektrárne - energetické služby v roku 2017 svoj kvalitatívny štandard potvrdila získaním ISO certifikácie:

  • Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015 
  • Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015
  • Systém energetického manažérstva ISO 50001:2011
Obchodné meno: Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. : 56534/B
Dátum vzniku: 4.12.2008
Sídlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 553 412
IČ DPH: SK2022762621
Hlavný predmet podnikania: dodávka elektriny, dodávka plynu, rozvod tepla, poskytovanie podpornej energetickej služby 
Elektroenergetika: povolenie č. 2009E 0352
EIC: 24X-SE-PREDAJ–H
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2626225307/1100
IBAN: SK35 1100 0000 0026 26225307
BIC: TATRSKBX