Modernizácia a zefektívnenie výroby stlačeného vzduchu

Pre našich klientov ponúkame najmodernejšie spoľahlivé a energeticky úsporné kompresory a príslušenstvo na úpravu stlačeného vzduchu.

VÝHODY

 • Moderná a spoľahlivá výroba aj úprava stlačeného vzduchu
 • Kompresory s vysokou hospodárnosťou a energetickou efektívnosťou
 • Pri rekuperácii možnosť spätného využitia tepla pre ohrev úžitkovej vody tepelných ohrievačov vzduchu, predohrev priemyselných procesov a iné

TECHNOLÓGIE A SLUŽBY

 • Skrutkové kompresory
 • Piestové kompresory
 • Kompresory so vstrekovaním oleja
 • Kompresory bez regulácie/s reguláciou
 • Kompletný program úpravy stlačeného vzduchu
 • Rekuperácia tepla z technológie
 • Analýza pre návrh modernizácie a optimalizácie prevádzky

NAŠA PONUKA

 • Meranie pôvodnej prevádzky
 • Analýza nameraných údajov
 • Návrh optimálneho riešenia

KONTAKTUJTE NÁS