Náš tím

Martin Kumpan

Martin Kumpan
konateľ a výkonný riaditeľ

T: +421 2 5866 3859
martin.kumpan@seas.sk

Miroslav Rendko

Miroslav Rendko
manažér predaja

T: +421 2 5866 3290
miroslav.rendko@seas.sk

Igor Ondrejovič

Igor Ondrejovič
manažér nákupu

T: +421 2 5866 3448
igor.ondrejovic@seas.sk

Andrea Pancotti

Andrea Pancotti
manažér 
energetické služby
T: +421 2 5866 3235
andrea.pancotti@seas.sk

 

Lucia Marečková
manažér pre financie a controlling
T: +421 2 5866 3827
lucia.mareckova@seas.sk

 

Kristína Martinková
špecialista interných procesov
T: +421 2 5866 3837
kristina.martinkova@seas.sk