Energetická efektívnosť

NAJLACNEJŠIA ENERGIA JE TÁ, KTORÚ NESPOTREBUJETE 

Veľa možností na úsporu energie prehliadame. Na prvý pohľad sa zdajú nákladné alebo ich nepovažujeme za dostatočne významné. Na druhý pohľad však môžeme nájsť úspory na miestach, o ktorých sme sa domnievali, že sú nepravdepodobné. Firmy či verejné subjekty často nevedia zhodnotiť dosiahnuteľné úspory a nepoznajú všetky dostupné možnosti zefektívnenia. 

Ako poskytovateľ energetických služieb preto navrhujeme našim klientom kvalitné a efektívne riešenia. Zaručujeme, že riešenia od nás si na seba zarobia vďaka dosiahnutým úsporám v čase. V prípade, že si nemôžete dovoliť žiadnu vstupnú investíciu, poznáme riešenie, ako realizovať opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti aj bez potrebného vstupného kapitálu – zoznámte sa s EPC modelom.  

 


 S NAMI MÔŽETE UŠETRIŤ V TÝCHTO OBLASTIACH:

 

 Energetické poradenstvo

 Biznis model pre váš typ podnikania

 Výroba a distribúcia tepla a chladu

  Riadenie a meranie spotreby energií

  Úspora paliva v kotloch

  Osvetlenie 

  Modernizácia a zefektívnenie výroby stlačeného vzduchu

  Elektromobilita  


 Ako to prebieha? 

Identifikujeme problém a navrhneme vám technické riešenie, vypočítame dosianuteľné úspory a posúdime ekonomickú realizovateľnosť opatrení. Následne navrhneme, vybudujeme a prevádzkujeme konkrétne riešenie, ktoré budeme priebežne vyhodnocovať.


 

10
dôvodov, prečo Slovenské elektrárne - energetické služby
Hľadáte spoľahlivého, flexibilného a skúseného partnera na poskytovanie energetických služieb? Vyberte si nás.

1. Silný obchodný partner a stabilná spoločnosť

2. Pomáhame klientom udržateľne rozvíjať ich biznis. Nepredávame len komoditu, ale balík služieb od identifikácie možností úspor až po realizáciu projektov na kľúč.

3. Úsporné opatrenia vám znížia náklady na spotrebu energií, ale aj na údržbu a servis, administratívne náklady či poistenie.

4. Naše  technologické inovácie prinášajú úsporu, zvyšujú spoľahlivosť daného systému a tým aj bezpečnosť a kvalitu pracovného prostredia.

5. Spolupracujeme s externými technologickými partnermi, aby sme  vám predložili ponuku s najlepšou návratnosťou, výslednou cenou a kvalitu technického riešenia.

6. Nami  navrhované riešenia majú podstatne dlhšiu životnosť ako čas nutný na ich splatenie z úspor. Nižšia spotreba energií a nižšie prevádzkové náklady sú váš zisk.

7. Náš projektový tím zložený zo skúsených odborníkov z rôznych oblastí zrealizuje všetky kroky a činnosti vedúce k úspešnej realizácii projektu podľa vášho zadania.

8. Vaša jediná starosť bude poskytnúť nám dostatočné a správne informácie v štádiu prípravy riešenia. Všetko ostatné zabezpečíme my.

9. Nemusíte investovať z vlastných zdrojov. Financovanie pripravíme na mieru podľa vašich možností a požiadaviek.

10. Cítime zodpovednosť voči životnému prostrediu, a preto dodávame aj elektrinu z obnoviteľných zdrojov, tzv. zelenú elektrinu.

 

KONTAKTUJTE NÁS